Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn điều tra xã hội học về công tác cải cách hành chính năm 2013 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

20/03/2014 15:00
Ngày 18/3/2014, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn điều tra xã hội học về công tác cải cách hành chính năm 2013 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.    

Xác định chỉ số cải cách hành chính nhằm mục tiêu đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng và định lượng một cách tương đối kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thông qua việc xác định chỉ số cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương có cách nhìn nhận khách quan cũng như đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của mình để có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong những năm tiếp theo đồng thời là cơ sở đánh giá và xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

                                        Quang cảnh hội nghị tập huấn

Căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, trong tháng 2/2014, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành tự chấm điểm chỉ số CCHC năm 2013. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cơ bản đã hoàn thành việc tự chấm điểm.Trong đó, việc tổ chức điều tra xã hội học là một trong những tiêu chí thành phần của việc xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Được UBND tỉnh giao, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn điều tra xã hội học về công tác cải cách hành chính năm 2013 cho các đối tượng là công chức tham mưu công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Đối tượng điều tra là công chức các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố với tổng số phiếu là 720 phiếu; người dân là 1.400 phiếu; đại diện doanh nghiệp 100 phiếu với các nội dung cơ bản: Tác động của công tác tuyên truyền đến nhận thức của người dân về cải cách hành chính; Bố trí các nguồn lực (nhân lực, tài chính) cho công tác CCHC; Việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; Thời gian, hiệu quả, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức; Tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân của cán bộ, công chức; Tác động của việc thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; Đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa...

Các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành điều tra trong tháng 3/2014 và đến tháng 4/2014, Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, phúc tra, xử lý số liệu, báo cáo kết quả điều tra.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Quý Hiệp - Phó giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện việc điều tra xã hội học đảm bảo thực chất, khách quan công bằng, đúng đố i tượng, thời gian và số lượng phiếu điều tra.

Tin & Ảnh: Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 831
Đã truy cập: 1307966