Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm

10/04/2014 10:00
Ngày 24/3/2014, Sở Nội vụ có Công văn số 373/SNV-TCBMBC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm.        

Thực hiện Kế hoạch số 3241/KH-UBND ngày 25/6/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (Đề án VTVL). Để đảm bảo thống nhất trong nội dung và thành phần Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ  đã có Công văn số 373/SNV-TCBMBC ngày 24/3/2014 về việc hướng dẫn hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1627
Đã truy cập: 1140990