Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15/05/2014 10:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có hiệu lực từ ngày 20/6/2014, thay thế Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2013 và Nghị định số 12/2010/NSĐ-CP ngày 26/02/2010 của Chính phủ.

Nghị định gồm 4 chương, 14 điều quy định về nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức; người đứng đầu; chế độ làm việc; tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp huyện. Số lượng tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện vẫn giữ nguyên theo quy định trước đây với 12 phòng thống nhất ở UBND cấp huyện; đối với phòng Dân tộc thì thành lập theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ.

Điểm mới của Nghị định là: Đối với UBND các huyện có phòng Kinh tế và Hạ tầng thay cho phòng Công thương (theo quy định tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP) và được bổ sung thêm nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao. Đồng thời, các phòng chuyên môn cũng được bổ sung một số nhiệm vụ theo quy định.

Theo quy định tại Điều 7, Phòng Nội vụ được bổ sung một số nhiệm vụ về: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.    

Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1896
Đã truy cập: 1141259