Hướng dẫn báo cáo thống kê số lượng, chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập

15/05/2014 10:00
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1394/BNV-VKH ngày 28/4/2014 “V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập”. ngày 09/5/2014, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 664/SNV-TCBM&BC kèm theo 02 biểu mẫu 1A và 1B hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh triển khai thực hiện.

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, báo cáo thực trạng số lượng, chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo nội dung, tiến độ thời gian theo yêu cầu./.

Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1806
Đã truy cập: 1141169