Thành lập khu phố mới thuộc phường Hà Phong, thành phố Hạ Long

28/05/2014 17:00
Dự án di dời nhà bè trên Vịnh Hạ Long là chủ trương lớn của tỉnh nhằm bảo vệ sinh môi trường, gìn giữ và phát huy các giá trị của di sản vịnh Hạ Long và giúp cư dân trên biển có chỗ ở ổn định, được tiếp cận với y tế, trường học...

Cuộc vận động di dân làng chài trên vịnh Hạ Long lên bờ là cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị to lớn của tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo số 582-TB/TU ngày 03/4/2012 và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 786-TB/TU ngày 13/9/2012 về việc xây dựng Đề án di dời làng chài, nhà bè trên vịnh Hạ Long.

Thực hiện Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “về việc phê duyệt phương án di dời đối với nhà bè trên vịnh Hạ Long” và Quyết định số 3438/QĐ-UBND  ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long” đến nay khu Tái định cư tại phường Hà Phong đã cơ bản hoàn thành về cơ sở hạ tầng, với quy mô 364 hộ dân.

Ngày 26/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 2765/UBND-TH3 đồng ý chủ trương thành lập khu phố mới tại Khu tái định cư thuộc phường Hà Phong, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long chỉ đạo, xây dựng Đề án thành lập Khu phố mới phù hợp với thực tiễn và đề xuất phương án xóa các thôn (làng chài) trên vịnh Hạ Long sau khi di dân lên bờ đảm bảo nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định.

Tệp đính kèm

Phòng Xây dựng chính quyền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 243
Đã truy cập: 1314696