Hướng dẫn tổng hợp, đề xuất số lượng biên chế tinh giản trong Đề án "Nâng cao năng lực, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế"

14/07/2014 10:00
Ngày 07/7/2014, Sở Nội vụ có Công văn số 986/SNV-TCBM&BC đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát và bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung về biên chế trong Đề án “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế” theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 1711-CV/TU ngày 20/6/2014.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/7/2014.

Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1750
Đã truy cập: 1141113