Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/6/2014 và Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh

15/09/2014 15:00
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 15/9/2014, Sở Nội vụ đã có văn bản số 1330/SNV-CCHC gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản.

Cụ thể như sau:

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 09/6/2014 ;

Dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh.

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tải dự thảo văn bản, đồng thời tham gia ý kiến vào nội dung các dự thảo, gửi về Sở Nội vụ và địa chỉ hòm thư: cchcsnvqn@gmail.com trước ngày 18/9/2014 để kịp thời tổng hợp, trình UBND tỉnh.

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 608
Đã truy cập: 1307743