Rà soát chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã đạt chỉ tiêu 18.1

02/10/2014 11:00
Thực hiện văn bản số 4976/UBND-NLN1 ngày 09/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng thẩm định công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới của tỉnh , Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn và trực tiếp thẩm định đối với chỉ tiêu 18.1 (cán bộ xã đạt chuẩn), tiêu chí 18.2 (có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định) và chỉ tiêu 18.3 (đảng bộ chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”). Qua theo dõi và thẩm định một số xã, cho thấy các xã nông thôn mới cơ bản đáp ứng được tiêu chí 18.2 và chỉ tiêu 18.3, đa số chưa đạt chuẩn chỉ tiêu 18.1.

Để có có sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm đảm bảo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh về đích đúng lộ trình đặt ra, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1383/SNV-XDCQ ngày 24/9/2014 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nông thôn mới và tự đánh giá tỉ lệ đạt chuẩn với chỉ tiêu 18.1, gửi kết quả về trước ngày 10/10/2014.

Phòng Xây dựng chính quyền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 251
Đã truy cập: 1314704