Hướng dẫn báo cáo công tác Xây dựng chính quyền cơ sở và đánh giá cán bộ, công chức cấp xã năm 2014

01/12/2014 16:00
Thực hiện quy định của Trung ương và của tỉnh về quản lý, tuyển dụng, sử dụng đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thôn, bản, khu phố; ngày 28/11/2014, Sở Nội vụ đã có văn bản số 1778/SNV-XDCQ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện đánh giá cán bộ, công chức cấp xã và  báo cáo công tác xây dựng chính quyền cơ sở năm 2014, đồng thời rà soát, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thôn, bản, khu phố.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện gửi báo cáo đánh giá cán bộ, công chức cấp xã năm 2014 về Sở Nội vụ trước ngày  15/01/2014; Báo cáo xây dựng chính quyền cơ sở trước ngày 30/12/2014 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ  Nội vụ.

Phòng Xây dựng chính quyền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 328
Đã truy cập: 1314781