Công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2013

25/12/2014 17:00
Sáng ngày 15/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2013. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là đơn vị) trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 15/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2013. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Huy Hậu – Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số CCHC (Par Index) và Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các đơn vị đã tham luận, đóng góp ý kiến vào kết quả chỉ số CCHC năm 2013, hầu hết, đều khẳng định tính khách quan, đúng đắn trong việc xác định chỉ số CCHC của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

      Đ/c Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

Đây là năm đầu tiên UBND tỉnh triển khai xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh kết quả đánh giá phản ánh tương đối khách quan, trung thực kết quả triển khai CCHC thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Việc xếp hạng chỉ số CCHC là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Đồng thời, cũng là nguồn thông tin quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tự nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của đơn vị mình thời gian qua, từ đó đề ra các giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương trong những năm tiếp theo.

                                                 Quang cảnh Hội nghị

Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành phân thành 2 nhóm là Khá và Trung bình; trong đó có 09 đơn vị xếp nhóm khá, 11 đơn vị xếp nhóm Trung bình, không có đơn vị đạt nhóm tốt và không hoàn thành về nhiệm vụ cải cách hành chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư đứng đầu kết quả xếp hạng với kết quả đạt được 79.33 điểm, Ban dân tộc đứng cuối với kết quả là 64,34 điểm.

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng cộng

Xếp loại

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

79,33

Khá

2

Sở Giáo dục và Đào tạo

79,01

Khá

3

Ban Quản lý KKT

78,96

Khá

4

Sở Khoa học và Công nghệ

78,68

Khá

5

Văn phòng UBND tỉnh

78,64

Khá

6

Sở Nội vụ

78,03

Khá

7

Sở Xây dựng

77,04

Khá

8

Sở Thông tin và Truyền thông

74,00

Khá

9

Sở Tài chính

72,32

Khá

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

69,98

Trung bình

11

Thanh tra tỉnh

69,57

Trung bình

12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

69,52

Trung bình

13

Sở Giao thông Vận tải

68,88

Trung bình

14

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

68,37

Trung bình

15

Sở Công thương

67,88

Trung bình

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

67,56

Trung bình

17

Sở Tư pháp

67,38

Trung bình

18

Sở Y tế

66,98

Trung bình

19

Sở Ngoại vụ

66,09

Trung bình

20

Ban Dân tộc

64,34

Trung bình

Bảng xếp hạng và đánh giá chỉ số CCHC năm 2013 đối với các sở, ban, ngành do UBND tỉnh công bố.

Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân thành 02 nhóm là Khá và Trung bình; trong đó có 08 địa phương xếp nhóm Khá, 06 đơn vị xếp nhóm Trung bình, không có địa phương đạt nhóm tốt và không hoàn thành về nhiệm vụ cải cách hành chính; đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố UBND thành phố Cẩm Phả đứng đầu kết quả xếp hạng với kết quả đạt được 78,41 điểm, UBND huyện Đầm Hà xếp cuối với kết quả là 63,08 điểm.

STT

Tên địa phương

Tổng cộng

Xếp loại

1

TP Cẩm Phả

78,41

Khá

2

Huyện Cô Tô

76,60

Khá

3

Huyện Đông Triều

75,79

Khá

4

TP Hạ Long

75,77

Khá

5

Huyện Tiên Yên

74,95

Khá

6

TP Uông Bí

71,70

Khá

7

TP Móng Cái

71,17

Khá

8

TX Quảng Yên

70,91

Khá

9

Huyện Hoành Bồ

67,54

Trung bình

10

Huyện Vân Đồn

65,51

Trung bình

11

Huyện Ba Chẽ

63,82

Trung bình

12

Huyện Bình Liêu

63,41

Trung bình

13

Huyện Hải Hà

63,38

Trung bình

14

Huyện Đầm Hà

63,08

Trung bình

Bảng xếp hạng và đánh giá chỉ số CCHC năm 2013 đối với UBND các địa phương do UBND tỉnh công bố.

Qua kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2013 cho thấy các đơn vị thực hiện tốt một số lĩnh vực như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách tài chính công; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính. Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo một số đơn vị còn chưa thật sự quyết liệt và thiếu sự đồng bộ; cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu người dân và doanh nghiệp, tại một số nơi vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, gây khó khăn cho người dân; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, phong cách giao tiếp còn phiền hà cho người dân; các tồn tại trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả CCHC trên địa bàn tỉnh. Do đó, các đơn vị cần có những giải pháp để khắc phục những hạn chế nói trên trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, công chức tham mưu về công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính của đơn vị; căn cứ kết quả xếp hạng, đơn vị tổ chức họp, kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, trong đó, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành và vai trò của người đứng đầu trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương và UBND cấp xã trực thuộc năm 2015 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới./.

 

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 701
Đã truy cập: 1307836