Triển khai Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

09/01/2015 15:00
Ngày 18/11/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 6568/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là sản phẩm đầu tiên của hoạ​t động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES, một tổ chức phi chính phủ Việt Nam thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam), Ban Dân chủ - Pháp luật và Trung tâm Công tác Lý luận thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam), và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP). Chỉ số PAPI là một bộ chỉ số đo lường khách quan về hiệu quả công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền và trong sử dụng dịch vụ công. PAPI được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng chú trọng tới sự tham gia của toàn xã hội vào việc giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, coi ý kiến đánh giá đó là nguồn thông tin đầu vào hữu ích cho công tác hoạch định chính sách nhằm phản ánh những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

PAPI là một nghiên cứu trên quy mô lớn nhằm xây dựng những chỉ số đo lường dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của người dân. Bắt đầu từ một nghiên cứu thí điểm ở 3 tỉnh/thành phố trong 2009, đến nay PAPI được xây dựng và thực hiện được 5 năm. Trong 5 năm qua, chỉ số PAPI đã lắng nghe ý kiến đánh giá và phản ánh trải nghiệm của gần  50.000 người dân được chọn ngẫu nhiên về nhiều vấn đề liên quan đến kết quả của công tác quản trị và hành chính công ở địa phương. Những phát hiện và phân tích tổng hợp từ các chỉ số thành phần cho thấy một bức tranh khá toàn diện, có thực chứng về đánh giá của người dân đối với hiệu quả công tác của các cấp chính quyền ở 6 lĩnh vực cụ thể của công tác quản trị và quản lý hành chính công tại địa phương bao gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính; cung ứng dịch vụ công.

Theo công bố Chỉ số PAPI năm 2013, tỉnh Quảng Ninh xếp hạng thứ 61/63 tỉnh, thành phố. Nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh, ngày 18/11/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 6568/KH-UBND với mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý điều hành và cung ứng dịch vụ công; xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh; giúp cho việc xây dựng chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh và gần dân hơn.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 và những năm tiếp theo, PAPI của Quảng Ninh được cải thiện và nâng lên trong Kế hoạch số 6568/KH-UBND ngày 18/11/2014, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được giao xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đạt hiệu quả cao và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình trong việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch và báo cáo UBND để kịp thời chỉ đạo nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra./.

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 590
Đã truy cập: 1307725