Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2014

12/01/2015 14:00
Thực hiện Kế hoạch số 5880/KH-UBND ngày 29/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Ngày 09/01/2015, Sở Nội vụ ban hành công văn số: 16/SNV-XDCQ đề nghị các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2014 của đơn vị, địa phương, gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 30/01/2015 để kịp thời tổng hợp kết quả và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phòng Xây dựng chính quyền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 277
Đã truy cập: 1314730