Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp thay thể Công văn số 319/VTLTNN-NVTW ngày 01/6/2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

10/02/2015 15:00
Ngày 20/11/2014, Bộ Bội vụ ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BNV hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2015.

Thông tư gồm có 8 điều, quy định về nguyên tắc giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc giao nộp tài liệu lưu trữ; trách nhiệm của Lưu trữ lịch sử trong việc tiếp nhận tài liệu lưu trữ; Giao, nhận và quản lý tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại kho Lưu trữ cấp huyện (đối với các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Lưu trữ lịch sử huyện trước khi Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành).

Điểm mới của Thông tư Đây là quy định mới của ngành lưu trữ. Thông tư đã hướng dẫn chi tiết Điều 36, 37 của Luật Lưu trữ. Thông tư được ban hành khảng định công tác lưu trữ, hoạt động lưu trữ là lĩnh vực hoạt động có tính chất khoa học, nghiệp vụ chuyên sâu; những người làm công tác lưu trữ, tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ đều phải được đào tạo bài bản hoặc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lưu trữ.

Thông tư đã quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ lưu trữ nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ kém chất lượng; lựa chọn cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và các quy định của pháp luật về hành nghề lưu trữ.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 169
Đã truy cập: 2133000