Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử

10/02/2015 15:00
Ngày 21/8/2014, Bộ Bội vụ-Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TLTT-BNV-BXD hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Thông tư gồm có 14 điều, quy định về các dự án công trình, xây dựng thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; Quy định về thành phần tài liệu của các hồ sơ xây dựng công trình gồm: hồ sơ xin chủ trương đầu tư; hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; hồ sơ khảo sát, thiết kế; hồ sơ tài liệu giải phóng mặt bằng, địa điểm; hồ sơ tài liệu thi công - nghiệm thu; hồ sơ lựa chọn nhà thầu; hồ sơ quyết toán dự án, công trình hoàn thành; Quy định về trách nhiệm tiếp nhận, giao nộp tài liệu dự án, công trình xây dựng vào Lưu trữ lịch sử đối với Lưu trữ lịch sử, Chủ đầu tư xây dựng công trình và Chủ quản lý sử dụng công trình.

Theo Thông tư trên, Lưu trữ lịch sử của tỉnh có trách nhiệm thu thập và quản lý các dự án, công trình được xây dựng trên địa bàn tỉnh gồm:

Thu thập các Dự án, công trình quan trọng cấp quốc gia (xác định theo các tiêu chí tại Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc Hội); Công trình công nghiệp cấp đặc biệt và các loại công trình từ cấp I trở lên (quy định tại Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về phân cấp, phân loại công trình xây dựng) từ cơ quan Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Thu thập các công trình được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh từ cấp II trở lên từ Chủ quản lý sử dụng công trình.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 2132975