Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiết kiệm tối đa biên chế trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập

26/04/2015 10:00
Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 2378/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 4 năm 2015 “V/v công tác y tế, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục” chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định về tổ chức y tế trường học, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm tiết kiệm tối đa biên chế trong các cơ sở giáo dục đào tạo và công lập. Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý tạm thời dừng tuyển dụng viên chức chuyên trách làm công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.      

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 2051/UBND-GD ngày 20/4/2015 giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện việc tạm dừng tuyển dụng viên chức chuyên trách làm công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1386
Đã truy cập: 2125431