Lịch làm việc về kế hoạch biên chế năm 2016

11/06/2015 10:00
 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp, rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế và nhu cầu biên chế năm 2016. Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 10/6/2015 Sở Nội vụ có Công văn số 819/SNV-TCCB&BC V/v lịch làm việc với các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế và kế hoạch biên chế 2016.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1396
Đã truy cập: 2125441