Lịch thẩm định Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

18/08/2015 09:00
Căn cứ Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh V/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, BCĐ xây dựng Đề án VTVL tỉnh tại Thông báo số 178/TB-UBND ngày 24/7/2015 về kết luận tại cuộc họp của BCĐ xây dựng Đề án VTVL tỉnh; Ban chỉ đạo xây dựng Đề án VTVL tỉnh có thông báo số 04/TB-BCĐ ngày 14/8/2015 về nội dung và lịch trình thẩm định Đề án VTVL của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1279
Đã truy cập: 2125324