Rà soát, tổng hợp nhu cầu hợp đồng lao động năm 2016

11/09/2015 17:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5148/UBND-TH3 ngày 28/8/2015 về việc rà soát chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2016 của các đơn vị, địa phương để thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh. Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao cụ thể số lượng hợp đồng lao động cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ có Công văn số 1341/SNV-TCBC, TCPCP ngày 09/9/2015 V/v rà soát chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2016.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18/9/2015.

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1320
Đã truy cập: 2125365