Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ thanh tra trực tiếp công tác Nội vụ tại Văn phòng Sở Xây dựng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

19/10/2015 16:00
Tiếp tục thực hiện thực hiện Kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Xây dựng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trong các ngày, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 16/10/2015, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ do đồng chí Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng đoàn cùng 04 thành viên khác đại diện cho các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tiến hành thanh tra trực tiếp tại: Văn Phòng Sở, Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh, Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh.

Trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ viên chức được phân theo dõi công tác nội vụ, công đoàn của cơ quan, đơn vị được thanh tra và đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Sở Xây dựng cùng tham dự. Trong suốt quá trình thanh tra, Đoàn đã được các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở làm việc, bố trí cán bộ phối hợp, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu… để Đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn thanh tra làm việc tại Trường Trung cấp nghề  xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh.        

Qua thanh tra cho thấy, những năm gần đây công tác nội vụ đã được Sở Xây dựng chú trọng quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại Văn phòng Sở cũng như hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện tương đối đầy đủ. Tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc như: Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh, Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh mặc dù gặp một số khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và biên chế và thực hiện tự chủ tài chính theo Đề án 25...nhưng các đơn vị này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành giao, đồng thời triển khai, thực hiện công tác nội vụ cơ bản theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của Sở chủ quản và Sở Nội vụ.  

Đoàn Thanh tra làm việc tại Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được cơ quan, đơn vị còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục đặc biệt là công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, hợp đồng lao động, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ và công tác văn thư lưu trữ...Với mục đích thanh tra nhằm giúp đơn vị phòng ngừa, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nội vụ nên trong quá trình làm việc các thành viên Đoàn đã vừa kiểm tra, đồng thời vừa hướng dẫn, trao đổi, giải đáp trực tiếp những thắc mắc, đề xuất kiến nghị của cơ quan, đơn vị về công tác nội vụ trong phạm vi thẩm quyền của Đoàn.

Dự kiến theo kế hoạch, ngày 04/11/2015, sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Đoàn sẽ tổng hợp, xây dựng Dự thảo báo cáo, Kết luận thanh tra và tổ chức buổi làm việc với Văn phòng Sở Xây dựng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được thanh tra để thống nhất một số nội dung trước khi trình Giám đốc Sở Nội vụ ký, ban hành và công bố Kết luận thanh tra.   

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 623
Đã truy cập: 1401133