Giới thiệu văn bản mới trong lĩnh vực tính ngưỡng, tôn giáo

27/10/2015 17:00
Ngày17/8/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 868/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, thay thế Quyết định số 1119/QĐ-BNV ngày 10/10/2013 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 

Theo đó, có 19 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 17 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 09 thủ tục hành chính cấp huyện và 07 thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, với một số thay đổi so với Quyết định số 1119/QĐ-BNV như: Bổ sung từ “thủ tục” vào trước các nội dung công việc; lược bỏ một số từ ngữ, nhằm làm cho tên thủ tục ngắn gọn, rõ nghĩa hơn, thấy được vai trò của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; tách thủ tục thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (ở cả hai cấp: Trung ương và cấp tỉnh) thành 02 thủ tục mới cho phù hợp với thực tiễn (Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc và Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc); chỉnh sửa nội dung một số thủ tục theo đúng quy định tại Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Quyết định này, có hiệu lực từ ngày 17/8/2015, Ban Tôn giáo tỉnh trân trọng giới thiệu đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân Quyết định số 868/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và Phụ lục các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo kèm theo./.

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 143
Đã truy cập: 741657