Quy định mới về nhiệm vụ của Sở Nội vụ đối với việc quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

11/11/2015 16:00
Ngày 23/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2015/NĐ-CP quy định về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.   

Trong đó, người đại diện phần vốn nhà nước được bầu, bổ nhiệm giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do UBND tỉnh làm chủ sở hữu bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc là đối tượng thuộc trách nhiệm của Sở Nội vụ trong công tác quản lý hồ sơ, tham mưu thực hiện các quy trình về cử, cử lại, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá hàng năm, khen thưởng, kỷ luật nghỉ hưu… Nghị định cũng nêu rõ 03 mức độ đánh giá công việc và 03 hình thức kỷ luật đối với người đại diện phần vốn nhà nước được bầu, bổ nhiệm giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.  

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 10/12/2015; thay thế Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ quy định áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1237
Đã truy cập: 2125282