Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ thanh tra trực tiếp công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà

17/11/2015 16:00
Tiếp tục thực hiện thực hiện Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà. Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 13/11/2015 Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ do đồng chí Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng đoàn thanh tra cùng 04 thành viên đại diện cho các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ tiến hành thanh tra trực tiếp tại: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban QL Rừng phòng hộ Hồ Trúc Bài Sơn, Ban Quản lý Dự án công trình, Ban Quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Thủy nông-Giao thông và Đô thị. 

Trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được phân theo dõi công tác nội vụ, công đoàn của cơ quan, đơn vị được thanh tra và đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện cùng tham dự. Trong suốt quá trình thanh tra, Đoàn đã được các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở làm việc, bố trí cán bộ phối hợp, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu…để Đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Tại các đơn vị được thanh tra, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của đồng chí Phó Trưởng đoàn, các thành viên Đoàn Thanh tra đã nghiên cứu các báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác nội vụ của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2014 theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/11/2015, Đoàn Thanh tra đã kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà và các đơn vị trực thuộc.

Dự kiến theo kế hoạch, ngày 27/11/2015 sau khi tổng hợp, xây dựng Dự thảo báo cáo, Kết luận thanh tra, Đoàn sẽ tổ chức buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được thanh tra để thống nhất một số nội dung trước khi trình Giám đốc Sở Nội vụ ký, ban hành và công bố Kết luận thanh tra. 

                    Một số hình ảnh Đoàn Thanh tra làm việc với các đơn vị:

               Đoàn làm việc với Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Nội vụ

                                Đoàn làm việc với Phòng GD&ĐT huyện

                                  Đoàn làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất

                           Đoàn làm việc với Ban Quản lý dự án công trình

                    Đoàn làm việc với Trung tâm Thủy nông - Giao thông và Đô thị

                       Đoàn làm việc với Ban Quản lý Cửa khẩu Bắc Phong Sinh

                          Đoàn làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Trúc Bài Sơn

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1581
Đã truy cập: 1406458