Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Tôn giáo tỉnh năm 2016

10/12/2015 16:00
Ngày 08/12/2015, Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Đồng chí Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị.  

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2015; báo cáo công khai tài chính năm 2015. Trong năm qua, Ban Tôn giáo tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định, tuân thủ pháp luật; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã từng bước củng cố, kiện toàn. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương được tăng cường, đã tạo ra sự thống nhất trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với tôn giáo. Nhất là, đã giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của tổ chức, cá nhân các tôn giáo theo quy định, như: việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc các tôn giáo; xây mới và cải tạo cơ sở thờ tự; tổ chức các cuộc lễ lớn, các cuộc lễ lớn ngoài chương trình đăng ký hàng năm. Nhiều chức sắc, tín đồ các tôn giáo năm qua đã tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có những đóng góp to lớn trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có việc duy trì, phát triển các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống và hoạt động từ thiện xã hội, được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận...

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo và quy chế của cơ quan như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế văn hóa công sở… Về cơ bản, cán bộ, công chức, nhân viên đều nhất trí cao với các dự thảo báo cáo. Đồng thời, tham gia đóng góp các ý kiến, đề xuất và nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến tham gia góp ý vào quy chế, các đề xuất của cán bộ, công chứ, nhân viên tại Hội nghị đều được Lãnh đạo Ban tiếp thu, giải trình và yêu cầu các bộ phận liên quan kịp thời sửa đổi, bổ sung những điểm không phù hợp, những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo sự đoàn kết, dân chủ trong cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của cán bộ, công chức, nhân viên trong năm 2015. Đồng thời, đồng chí mong rằng cán bộ, công chức, nhân viên cần tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được trong năm; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Giám đốc Sở và UBND tỉnh giao năm 2016;

Cũng tại Hội nghị lần này, Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, thay mặt lãnh đạo cơ quan, công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2016, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước. Thi đua là yêu nước, là động lực tinh thần to lớn thúc đẩy  cán bộ, công chức, nhân viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của cơ quan.

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1188
Đã truy cập: 741059