Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng công chức năm 2015

14/12/2015 17:00
Để đảm bảo sự thống nhất trong công tác tuyển dụng và tiến độ Kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh, ngày 11/12/2015, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Hướng dẫn số 09/HD-HĐTD hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng công chức năm 2015.

Thực hiện Kế hoạch số 7444/KH-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2015 và Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2015, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đã có Hướng dẫn số 09/HD-HĐTD ngày 11/12/2015 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng công chức năm 2015.

Theo đó, Hướng dẫn của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đã nêu rõ những nội dung cụ thể về việc thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, tổng hợp hồ sơ và danh sách người đăng ký dự tuyển, hình thức và nội dung tuyển dụng, ưu tiên trong tuyển dụng, tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015.

Để đảm bảo tiến độ Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2015 của tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chi tiết thời gian tuyển dụng công chức để triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Hội đồng tuyển dụng công chức của tỉnh (qua Sở Nội vụ) để cùng xem xét, giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1256
Đã truy cập: 1738427