Hướng dẫn thực hiện rà soát đội ngũ viên chức và thống kê nhu cầu dự kiến tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2016

24/12/2015 14:00
Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng thể thực trạng quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, ngày 21/12/2015, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2027/SNV-CCVC hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát đội ngũ viên chức và thống kê nhu cầu dự kiến tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2016.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 269/TB-UBND ngày 26/10/2015 về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Long – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với ngành Nội vụ ngày 24/10/2015, để có đủ cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2027/SNV-CCVC ngày 21/12/2015 hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát đội ngũ viên chức và thống kê nhu cầu dự kiến tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2016.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện rà soát, xác định nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức và đăng ký cụ thể vị trí việc làm cần tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2015.

Đồng thời, hướng dẫn của Sở Nội vụ cũng nêu rõ nguyên tắc xác định nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2015, cách thức đăng ký những yêu cầu đối với vị trí việc làm cần tuyển dụng, tiếp nhận về: chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... phù hợp với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của từng vị trí việc làm.

Để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phối hợp, khẩn trương thực hiện rà soát thống kê, báo cáo đội ngũ viên chức của cơ quan, đơn vị theo các nội dung nêu trên, gửi văn bản và biểu mẫu về Sở Nội vụ trước ngày 31/12/2015, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ E-mail:phongqlccvc@quangninh.gov.vn, để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo trước khi các đơn vị triển khai thực hiện.

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh quan tâm, triển khai và phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1096
Đã truy cập: 1738267