Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Quảng Ninh năm 2015

30/12/2015 17:00
Thực hiện Công văn số 4187/BNV-CCVC ngày 14/9/2015 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất Đề án và ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2015 của tỉnh Quảng Ninh; Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-BNV ngày 11/11/2015 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2015 của tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 7603/UBND-TH3 ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2015.

Căn cứ danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2015 của tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch trong thời gian 01 ngày (ngày 02/01/2016) từ 7h đến 16h30.

Tổ chức khai mạc kỳ thi: Hội trường A, Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh. Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tổ chức thi: Cơ sở 2, trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Ghi chú:

- Thí sinh có mặt tại địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi từ 6h30 ngày 02/01/2016.

- Cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch công chức phải mang Giấy chứng minh thư nhân dân. Trường hợp không có Giấy chứng minh thư nhân dân phải có một trong các giấy tờ sau: Thẻ đảng viên, hộ chiếu, Giấy phép lái xe (rõ ảnh) để kiểm tra.

- Cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch công chức chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân trong danh sách thi được niêm yết tại địa điểm tổ chức khai mạc và tổ chức thi.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo đến cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình quản lý được biết để cán bộ, công chức chủ động bố trí, sắp xếp công việc và tạo điều kiện để cán bộ, công chức được tham dự kỳ thi.

Tệp đính kèm

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1200
Đã truy cập: 1738371