Xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành, địa phương

24/03/2016 16:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1161/UBND-TM3 ngày 10/3/2016 “V/v triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ”, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 380/SNV-TCBC,TCPCP ngày 22/3/2016 hướng dẫn xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành, Ủy bân nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (có đề cương hướng dẫn kèm theo).

Đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát thực trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, xây dựng Quy hoạch và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định; hsoàn thiện Quy hoạch và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ thẩm định đảm bảo thành phần, nội dung, tiến độ thời gian theo yêu cầu./.

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1220
Đã truy cập: 1738391