Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

29/03/2016 10:00
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Quyết định số 476/QĐ-SNV ngày 21/11/2014 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2015.  

Ngày 21/3/2016, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh ký, ban hành Quyết định số 85/QĐ-SNV về việc thanh tra công tác nội vụ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Thời hạn thanh tra là 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Thành lập Đoàn Thanh tra gồm 06 thành viên, do ông Lê Quý Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Theo Kế hoạch thanh tra, Đoàn sẽ tiến hành công bố Quyết định thanh tra và trực tiếp thanh tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông từ ngày 08/4/2016 đến ngày 12/4/2016. 

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 597
Đã truy cập: 1731420