Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ thanh tra trực tiếp công tác Nội vụ tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

15/04/2016 15:00
Tiếp tục thực hiện thực hiện Kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trong các ngày, từ ngày 11/4/2016 đến ngày 13/4/2016, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ do đồng chí Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng đoàn cùng 04 thành viên khác đại diện cho các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ tiến hành thanh tra trực tiếp tại: Văn Phòng Sở, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh.

Trực tiếp làm việc với Đoàn Thanh tra có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được phân theo dõi công tác nội vụ, công đoàn của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Trong suốt quá trình thanh tra, Đoàn đã được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở làm việc, bố trí cán bộ phối hợp, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu… để Đoàn thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Thanh tra làm việc với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.                   

Kết quả thanh tra cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2015 công tác nội vụ (công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ và biên chế; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng; đào tạo, bồi dưỡng công chức, chức, viên chức; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ; văn thư, lưu trữ...) đã được Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại Văn phòng Sở cũng như hướng dẫn đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện khá tốt.  

        Đoàn Thanh tra làm việc với Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được cơ quan, đơn vị còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục về công tác sử dụng, quản lý viên chức, lao động hợp đồng; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, công tác cải cách hành chính...Với mục đích thanh tra nhằm giúp đơn vị phòng ngừa, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nội vụ nên trong quá trình làm việc các thành viên Đoàn ngoài việc kiểm tra các nội dung theo đúng lĩnh vực được phân công, còn hướng dẫn, trao đổi, giải đáp trực tiếp những thắc mắc, đề xuất kiến nghị của cơ quan, đơn vị về công tác nội vụ trong phạm vi thẩm quyền của Đoàn.

Dự kiến theo kế hoạch, ngày 28/4/2016, sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Đoàn sẽ tổng hợp, xây dựng Dự thảo báo cáo, Kết luận thanh tra và tổ chức buổi làm việc với Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị sự nghiệp trực thuộc được thanh tra để thống nhất một số nội dung trước khi trình Giám đốc Sở Nội vụ ký, ban hành và công bố Kết luận thanh tra.   

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1059
Đã truy cập: 1738230