Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

15/04/2016 15:00
Ngày 14/4/2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 533/SNV-CC,VC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh rà soát, lập danh sách, thẩm định hồ sơ, đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức theo quy định.   

Để triển khai kịp thời việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định tại các Thông tư liên tịch của các Bộ quản lý chuyên ngành, Sở Nội vụ đã có Công văn số 533/SNV-CC,VC ngày 14/4/2016 hướng dẫn các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách, thẩm định hồ sơ, đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định.

Theo đó, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về đối tượng, phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, nguyên tắc xếp lương, cách chuyển xếp lương và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức. Đồng thời, quy định về trách nhiệm và thẩm quyền tổ chức thực hiện, hồ sơ cá nhân viên chức đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và hồ sơ gửi về Sở Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy để xem xét, phê duyệt.

Thời hạn gửi văn bản, hồ sơ, danh sách đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp về Sở Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy chậm nhất vào ngày 31/5/2016, đồng thời gửi bản mềm danh sách đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức theo địa chỉ Email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn.

Trường hợp các Bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Nội vụ ban hành thêm các Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, thì các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện theo nội dung của Công văn này. Đồng thời trong quá trình thực hiện, đề nghị Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phản ánh những khó khăn vướng mắc, phát sinh về Sở Nội vụ để thống nhất, phối hợp giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 742
Đã truy cập: 1729663