Thông báo kết quả trúng tuyển đối với thí sinh diện xét tuyển theo địa bàn, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2015

12/05/2016 14:00
Ngày 06/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng công chức năm 2015.

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng công chức năm 2015, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh thông báo kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng công chức năm 2015 tới các thí sinh diện xét tuyển theo địa bàn, đồng thời hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức theo quy định.

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

+ Bản sao xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội đối với những người đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian xác nhận đóng bảo hiểm xã hội tính đến hết tháng 4/2016.

+ Các quyết định liên quan đến quá trình công tác, diễn biến tiền lương.

+ Bản nhận xét về quá trình công tác của đơn vị và bản chấm dứt hợp đồng đối với những người đang là hợp đồng tại đơn vị khác đơn vị thí sinh đăng ký dự tuyển.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (01 bản chính lưu tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển; 01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền lưu tại Sở Nội vụ).

+ Bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện 02 bộ hồ sơ đề nghị tuyển dụng công chức và gửi về cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển công chức chậm nhất trước ngày 10/6/2016 (đối với cấp Sở gửi về Văn phòng Sở hoặc Phòng Tổ chức cán bộ; đối với cấp huyện gửi về Phòng Nội vụ).

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ đề nghị tuyển dụng thì phải làm đơn xin gia hạn gửi về cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển và  Sở Nội vụ (trước ngày 10/6/2016). Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết hạn hoàn thiện hồ sơ theo quy định (chậm nhất là ngày 24/6/2016).

- Khi gửi hồ sơ tuyển dụng công chức về cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển công chức, người trúng tuyển công chức có trách nhiệm xuất trình văn bằng, chứng chỉ gốc để cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển thực hiện việc đối chiếu, thẩm tra, xác minh theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Đối với thành phần hồ sơ là phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp, các thí sinh trúng tuyển gửi về cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển công chức, hạn chậm nhất đến ngày 10/7/2016.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ đề nghị tuyển dụng đủ thành phần và theo thời gian nêu trên hoặc người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì sẽ xem xét quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Để biết các thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ với cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển công chức (đối với cấp sở là Văn phòng Sở hoặc Phòng Tổ chức cán bộ; đối với cấp huyện là Phòng Nội vụ).

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2015 thông báo để thí sinh được biết và thực hiện./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1236
Đã truy cập: 1738407