Kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và một số nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 01/01/2016 đến hết tháng 4/2016.

17/05/2016 09:00
Thực hiện nhiệm vụ được giao và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2016, trong 04 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và một số nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tại 19 xã, phường, thị trấn và 08 Trung tâm Hành chính công thuộc các thuộc  các huyện: Tiên Yên, Đầm Hà, Ba Chẽ, Vân Đồn, Hoành Bồ; các thị xã: Quảng Yên, Đông Triều; các thành phố: Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và một số nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính tại các đơn vị, địa phương đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả tương đối tốt, cụ thể như:

- Về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở: Cơ bản các đơn vị đã thực hiện nghiêm về thời giờ làm việc, đảm bảo làm việc đủ 8 tiếng/ngày, không đi muộn về sớm, niêm yết công khai thời gian làm việc tại  trụ sở cơ quan, đơn vị để tổ chức, công dân và cán bộ, công chức, viên chức được biết; cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ có trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ đầy đủ; việc bài trí công sở, nơi làm việc (treo Quốc kỳ, Quốc huy, biển tên, địa chỉ của các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định; hầu hết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được trang bị biển tên chức danh; phòng làm việc, hồ sơ, tài liệu nhìn chung được sắp xếp, bố trí gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý thuận lợi cho công việc và cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; công tác tiếp công dân đã được phần lớn các đơn vị quan tâm, bố trí phòng tiếp công dân riêng, thuận lợi, trang bị bàn ghế, nước uống…, niêm yết công khai nội quy, thời gian tiếp công dân, phân công cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo Luật tiếp công dân…

                    Đoàn kiểm tra Trung tâm Hành chính công huyện Hoành Bồ

- Về việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Nhìn chung các đơn vị đã bố trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 4948/UBND-TH4 ngày 20/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đơn vị đã quan tâm, bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại đây đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Đa số các đơn vị được kiểm tra đã thiết lập hòm thư góp ý, công khai điện thoại đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuận tiện cho tổ chức, công dân góp ý, phản ánh khi cần; các Trung tâm Hành chính công cấp huyện đã bố trí các kiosk tra cứu thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

                      Đoàn kiểm tra Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên

- Về việc thực hiện nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công: Thực hiện Kế hoạch 916/KH-UBND ngày 25/2/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ đề công tác năm 2016 về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một số đơn vị đã triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu như: Việc tuyên truyền cho cán bộ, công chức về Chỉ thị số 03-CT/TU và Kế hoạch số 916/KH-UBND, thực hiện công khai các nội dung: Thủ tục hành chính,  quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đất, danh sách hộ nghèo, thu chi ngân sách của đơn vị…đảm bảo đúng quy định.

                    Đoàn kiểm tra Ủy ban nhân nhân xã Bằng Cả huyện Hoành Bồ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được tại một số đơn vị, địa phương còn có những tồn tại, hạn chế như: Chưa thực hiện niêm yết công khai thời gian làm việc tại trụ sở cơ quan, chưa thực hiện làm việc đủ 08 tiếng/ngày; bố trí, sắp xếp phòng làm việc, các hồ sơ, tài liệu còn chưa hợp lý, gọn gàng, sạch sẽ, khoa học; chưa trang bị đầy đủ biển tên chức danh cho cán bộ, công chức; một số đơn vị chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng, hoặc đã bố trí nhưng chưa có nội quy tiếp công dân, chưa có quyết định phân công cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy định…; việc tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số nơi chưa đảm bảo theo Công văn số 4948/UBND-TH4 ngày 20/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tại một số đơn vị hiệu quả chưa cao (việc xây dựng kế hoạch cũng như công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện còn chậm…).

          Đoàn kiểm tra Ủy ban nhân dân phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần thực hiện tốt chủ đề của năm 2016 “nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh”. Trong thời gian từ tháng 5/2016 đến hết tháng 12/2016, Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh các cuộc kiểm tra đột xuất về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và một số nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.   

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1133
Đã truy cập: 1738304