Sở Nội vụ tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

15/06/2016 10:00
Sáng ngày 13/6/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 119/QĐ-SNV ngày 25/5/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ đã tiến hành công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh. 

Tham dự buổi công bố có ông Lê Quý Hiệp, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; ông Phạm Xuân Đài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các thành viên Đoàn Thanh tra, cùng đại diện lãnh đạo, công chức một số phòng có liên quan thuộc Sở Kế  hoạch và Đầu tư.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Lê Quý Hiệp - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra giới thiệu thành phần Đoàn Thanh tra, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư khi được thanh tra cùng một số nội dung khác có liên quan đến quá trình thanh tra…; đồng thời ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 119/QĐ-SNV ngày 25/5/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra công tác nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi nghe Đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra và trao đổi một số nội dung liên quan đến kế hoạch thanh tra. Ông Phạm Xuân Đài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thay mặt lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn toàn nhất trí với chương trình, kế hoạch thanh tra của Đoàn Thanh tra. Về phía Sở, ngay sau khi nhận được quyết định, kế hoạch thanh tra, Sở đã khẩn trương chỉ đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn có liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, báo cáo…liên quan đến các nội dung thanh tra theo đúng kế hoạch thanh tra của Sở Nội vụ. Đến nay, công tác chuẩn bị của Sở đã cơ bản đảm bảo. Thông qua cuộc thanh tra này, Đoàn Thanh tra sẽ giúp đơn vị kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến công tác nội vụ để trong thời gian tới công tác nội vụ của đơn vị được củng cố và hoàn thiện tốt hơn.  

Buổi công bố Quyết định thanh tra kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. 

(Theo Kế hoạch Đoàn thanh tra trực tiếp tại đơn vị từ ngày 14/6/2016 đến hết ngày 15/6/2016).

                                      Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ông Nguyễn Đức Hòa, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn thanh tra

Ông Nguyễn Hữu Biền, thực hiện ủy quyền của Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra

Ông Lê Quý Hiệp, Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Thanh tra phát biểu kết luận buổi làm việc

Ông Phạm Xuân Đài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 61
Đã truy cập: 1406523