Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

04/07/2016 11:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 861/UBND-VX1 ngày 29/3/2016 và Kế hoạch số 21/KH–SNV, ngày 04/9/2015 của Sở Nội vụ về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 trên địa bàn tỉnh; ngày 03/7/2016, tại thị xã Đông Triều, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 200 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ phật giáo.     

Tại đây, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ phật giáo đã được nghe Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó, có Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, giúp chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng hiểu biết rõ hơn chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo Kế hoạch, Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố và các địa phương liên quan trong tỉnh tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 1.000 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đang phổ biến các văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1111
Đã truy cập: 740982