Về việc triển khai tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2016

22/08/2016 15:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4947/UBND-TH6 ngày 15/8/2016 về việc triển khai tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1340/SNV-CCVC ngày 19/8/2016 về việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung liên quan đến việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016.

Để kịp thời bổ sung đội ngũ viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, ngày 07/6/2016 Sở Nội vụ đã có Công văn số 814/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2016. Theo đó, các cơ quan, đơn vị xác định cụ thể nhu cầu dự kiến tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2016, đảm bảo theo nguyên tắc: Số dự kiến tuyển dụng, tiếp nhận không vượt quá 50% số chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng năm 2016, trong đó, dành 15-20% nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức để tuyển dụng, tiếp nhận diện nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để đảm bảo việc triển khai tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 19/8/2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1340/SNV-CCVC về việc triển khai tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016.

Theo đó, trên cơ sở những vị trí việc làm cụ thể đã đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2016 của đơn vị (thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao và người có kinh nghiệm công tác lâu năm), các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, xác định đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách viên chức, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự xét tuyển đặc cách và tổng hợp hồ sơ, lập danh sách người đăng ký dự tuyển xét tuyển đặc cách. Các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Nội vụ, trước ngày 01/9/2016 để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (đồng thời gửi danh sách theo địa chỉ Email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn).

Để đảm bảo tiến độ thời gian theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh quan tâm, triển khai và phối hợp thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để cùng phối hợp, giải quyết.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1241
Đã truy cập: 1738412