Về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016.

26/08/2016 09:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4947/UBND-TH6 ngày 15/8/2016 về việc triển khai tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1340/SNV-CCVC ngày 19/8/2016 và Công văn số 1373/SNV-CCVC ngày 25/8/2016 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016.

Để giải quyết vướng mắc trong quá trình rà soát, xác định đối tượng diện nguồn nhân lực chất lượng cao, người có kinh nghiệm công tác lâu năm tham gia xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngày 25/8/2016, Sở Nội vụ có Công văn số 1373/SNV-CCVC hướng dẫn chi tiết một số nội dung về việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016.

Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn chi tiết về đối tượng, thời gian công tác và thành phần hồ sơ dự tuyển đối với người dự tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao và người dự tuyển xét tuyển đặc cách viên chức đối với lao động hợp đồng lâu năm.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan trong xét tuyển đặc cách viên chức, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo đến những người dự tuyển đủ điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 (nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động hợp đồng lâu năm) thuộc phạm vi quản lý của đơn vị được biết và hướng dẫn người dự tuyển thực hiện các nội dung liên quan đến việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 theo hướng dẫn tại Công văn số 1340/SNV-CCVC ngày 19/8/2016 và Công văn số 1373/SNV-CCVC ngày 25/8/2016 của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ trao đổi, hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện đúng theo quy trình và tiến độ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ảnh kịp thời (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1142
Đã truy cập: 1738313