Hướng dẫn đánh giá năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

09/11/2016 14:00
Ngày 08/11/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1913/SNV-CC,VC hướng dẫn việc đánh giá, phân loại, cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2016.

Để kịp thời triển khai việc đánh giá, phân loại, cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2016, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1913/SNV-CC,VC hướng dẫn các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2016 theo quy định.

Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiến hành đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2016 thực hiện theo hướng dẫn số 1915/SNV-CC,VC ngày 01/12/2015 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2015. Riêng việc lấy phiếu tín nhiệm đối với đối tượng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ quản lý thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý trong tháng 12 hàng năm, tổ chức lưu giữ tài liệu đánh giá trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định và gửi báo cáo đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 (theo biểu mẫu gửi kèm) về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2017 để theo dõi, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. 

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1095
Đã truy cập: 1738266