Hướng dẫn đánh giá, phân loại năm 2016 đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện

25/11/2016 11:00
Ngày 24/11/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2010/SNV-CCVC hướng dẫn đánh giá đối với các Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện.  

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, các địa phương trong tỉnh đã bố trí đủ cán bộ các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhưng việc đánh giá các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện chưa có quy định cụ thể của Trung ương và phân cấp của tỉnh.

Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đánh giá cán bộ của các địa phương trong tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị trong việc đánh giá đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện như sau:

Các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện tiến hành đánh giá, phân loại theo Mục 1, Mục 2, Mục 4, Mục 5 phần Đánh giá và phân loại cán bộ (trang 5) Công văn số 1915/SNV-CC,VC ngày 02/12/2015 của Sở Nội vụ. Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực tiếp đánh giá, phân loại và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại đối với các đối tượng này.

Đề nghị các địa phương tiến hành đánh giá, phân loại đối với các chức danh nêu trên, tổng hợp gửi về Sở Nội vụ theo yêu cầu tại Công văn số 1913/SNV-CCVC ngày 08/11/2016 của Sở Nội vụ.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1247
Đã truy cập: 1738418