Hướng dẫn đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017 đối với viên chức hành chính làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

02/12/2016 15:00
Ngày 30/11/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2056/SNV-CCVC về việc đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị dự nghiệp công lập năm 2016-2017.  

Thực hiện Quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03/11/2016 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 2056/SNV-CCVC ngày 30/11/2016 hướng dẫn đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị dự nghiệp công lập năm 2016-2017.

Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh rà soát, tổng hợp và báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có đang xếp lương chuyên viên, làm việc tại bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tính đến hết ngày 30/11/2016 và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017. Đồng thời, đề nghị cơ quan, đơn vị đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính, xác định đối tượng viên chức đủ điều kiện dự thi và tổng hợp danh sách viên chức đăng ký dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ hướng dẫn của Sở Nội vụ rà soát, báo cáo số lượng viên chức có mặt tính đến ngày 30/11/2016 đang xếp lương chuyên viên và danh sách viên chức đăng ký dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017 gửi về Sở Nội vụ (kèm hồ sơ đăng ký dự thi) trước ngày 15/12/2016 (đồng thời gửi bản mềm danh sách về địa chỉ email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn).

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1210
Đã truy cập: 1738381