Hướng dẫn về việc dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên năm 2016

13/12/2016 16:00
Ngày 13/12/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2148/SNV-CCVC về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên năm 2016.  

Thực hiện Công văn số 4257/BTTTT-TCCB ngày 01/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2148/SNV-CCVC ngày 13/12/2016 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên năm 2016.

Theo đó,  Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đối chiếu Công văn số 4257/BTTTT- TCCB của Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh biên tập viên, phóng viên hiện có và nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016 (theo mẫu số 1) và thống kê đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thăng hạng chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên năm 2016 (theo mẫu số 2, mẫu số 3).

Đối với viên chức hiện giữ ngạch biên tập viên (A1-17.141), phóng viên (A1-17.144), cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức về Sở Nội vụ để thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp biên tập viên (hạng III) - Mã số V.11.01.03, phóng viên (hạng III) – Mã số V.11.03.09, để đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chức danh biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III lên chức danh biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với viên chức; báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh biên tập viên, phóng viên hiện có, nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016 và danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III lên biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II năm 2016 (theo mẫu gửi kèm) về Sở Nội vụ trước ngày 20/12/2016 (đồng thời gửi về địa chỉ email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1084
Đã truy cập: 1738255