Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2017

16/12/2016 09:00
Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm tăng cường quản lý về công tác nội vụ, đánh giá việc thực hiện công tác nội vụ của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về công tác nội vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các đơn vị, địa phương thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác nội vụ; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.   

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Thanh tra Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ về xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/02/2016 của Ban Chấp hành đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh, trong đó xác định chủ đề công tác năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Ngày 13/12/2016, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh ký, ban hành Quyết định số 731/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2017.

Theo Kế hoạch, trong năm 2017 Sở Nội vụ tiếp tục tổ chức, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về công tác nội vụ, trong đó tập trung, tăng cường, đầy mạnh kiểm tra việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, năm 2017 Sở Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại một địa phương thuộc tỉnh theo chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ. Cụ thể:

- Các cuộc kiểm tra thường xuyên, đột xuất về việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh (Chủ đề công tác năm 2017) và một số nội dung về công tác cải cách hành chính…sẽ được tiến hành trong cả năm 2017.

- Các cuộc thanh tra toàn diện về công tác nội vụ theo kế hoạch tại các đơn vị, địa phương được thực hiện từ tháng 4 đến hết tháng 10 năm 2017:

+ Tháng 4/2017: Thanh tra toàn diện công tác Nội vụ tại UBND huyện Hoành Bồ. 

+ Tháng 6/2017: Thanh tra toàn diện công tác Nội vụ tại Sở Ngoại vụ.

+ Tháng 8/2017: Thanh tra toàn diện công tác Nội vụ tại Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

+ Tháng 10/2017: Thanh tra toàn diện công tác Nội vụ tại UBND thành phố Uông Bí (trong đó có thanh tra nội dung về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo). 

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 167
Đã truy cập: 2582675