Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND

21/12/2016 15:00
Ngày 07/12/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND “về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố; quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và khoán kinh phí hoạt động của các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.  

Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thay thế Nghị quyết số 179/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 18 “Quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ”, chế độ, chính sáchđối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố được thực hiện từ ngày 01/01/2017./.

 

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 267
Đã truy cập: 1314720