Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017

20/02/2017 16:00
Ngày 20/02/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 254/SNV-CCVC về việc đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017.

Thực hiện Công văn số 320/BKHCN-TCCB ngày 10/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Căn cứ các quy định hiện hành, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 254/SNV-CCVC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đối chiếu Công văn số 320/BKHCN-TCCB ngày 10/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ, với thực trạng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ  thuộc phạm vi quản lý và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo từng hạng chức danh năm 2017 (chỉ áp dụng đối với viên chức đang giữ chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ, đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập).

Đồng thời, Sở Nội vụ  hướng dẫn các đơn vị, địa phương căn cứ Công văn số 533/SNV-CC,VC ngày 14/4/2016 thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, gửi hồ sơ về Sở Nội vụ để thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Nghiên cứu viên (hạng III- Mã số: V.05.01.03), chức danh Nghiên cứu viên chính (hạng II- Mã số: V.05.01.02), Kỹ sư (hạng III, Mã số: V.05.02.07), Kỹ sư chính (hạng II- Mã số: V.05.02.06), để đảm bảo đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo quy định.

Văn bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với viên chức; báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh Nghiên cứu viên, Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư, Kỹ sư chính hiện có; nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017 về Sở Nội vụ trước ngày 22/02/2017 (đồng thời gửi về địa chỉ email: phongqlccvc@quangninh.gov.vn) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ. Quá thời hạn trên, cơ quan, đơn vị, địa phương không có văn bản gửi về Sở Nội vụ, coi như không có nhu cầu.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1203
Đã truy cập: 1738374