Báo cáo tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội đối với viên chức, hợp đồng 68/CP, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương từ ngày 01/01/2015 đến nay

24/03/2017 14:00
Ngày 23/3/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 492/SNV-CCVC về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2015 đến nay.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 969/UBND-VX2 ngày 20/02/2017 về việc thực hiện kiến nghị của Ban Văn hóa xã hội-Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo hiểm xã hội, trong thời gian tới, Sở Nội vụ phối hợp với một số Sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để việc kiểm tra được tiến hành thuận lợi, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo cụ thể việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh từ ngày 01/01/2015 đến nay (theo mẫu đề cương và mẫu biểu gửi kèm), gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/3/2017 (báo cáo và biểu mẫu gửi bản mềm về địa chỉ: phongqlccvc@quangninh.gov.vn). 

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1253
Đã truy cập: 1738424