Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ thanh tra trực tiếp công tác nội vụ tại các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ

05/05/2017 15:00
Tiếp tục thực hiện thực hiện Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ. Trong các ngày, từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ do đồng chí Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng đoàn cùng 05 thành viên đại diện cho các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tiến hành thanh tra trực tiếp tại: Văn phòng HĐND&UBND, các phòng: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo; các Ban: Quản lý Dự án công trình, Quản lý Công trình công cộng; các Trung tâm: Phát triển quỹ đất, Văn hóa-Thể thao; Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp).  

Tại các đơn vị được thanh tra, làm việc trực tiếp với Đoàn Thanh tra có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được phân theo dõi công tác nội vụ, công đoàn của Văn phòng HĐND&UBND, một số phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc được thanh tra. Trong suốt quá trình thanh tra, Đoàn đã được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở làm việc, bố trí cán bộ phối hợp, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu…để Đoàn thực hiện nhiệm vụ.                            

Kết quả thanh tra cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2016 công tác nội vụ (công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ và biên chế; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng; đào tạo, bồi dưỡng công chức, chức, viên chức; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ; văn thư, lưu trữ, tôn giáo) đã được UBND huyện, các đơn vị trực thuộc chú trọng quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá tốt.   

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được cơ quan, đơn vị còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục về công tác sử dụng, quản lý viên chức, lao động hợp đồng; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, công tác cải cách hành chính...Với mục đích thanh tra nhằm giúp đơn vị phòng ngừa, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nội vụ nên trong quá trình làm việc, ngoài việc kiểm tra các nội dung theo đúng lĩnh vực được phân công, các thành viên Đoàn còn hướng dẫn, trao đổi, giải đáp trực tiếp những thắc mắc, đề xuất kiến nghị của cơ quan, đơn vị về công tác nội vụ trong phạm vi thẩm quyền của Đoàn.

Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp tại các đơn vị, kết quả thanh tra sẽ được Đoàn Thanh tra tổng hợp, xây dựng Dự thảo báo cáo, Kết luận thanh tra và tổ chức buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc được thanh tra để thống nhất một số nội dung trước khi trình Giám đốc Sở Nội vụ ký, ban hành và công bố Kết luận thanh tra theo quy định.  

                                    Một số hình ảnh thanh tra tại các đơn vị:

Đoàn Thanh tra làm việc với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Hoành Bồ

Đoàn Thanh tra làm việc với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Hoành Bồ

Đoàn Thanh tra làm việc với Văn phòng HĐND & UBND, phòng Nội vụ huyện Hoành Bồ

Đoàn Thanh tra làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoành Bồ

Đoàn Thanh tra làm việc với Ban Quản lý Dự án công trình huyện Hoành Bồ

Đoàn Thanh tra làm việc với Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Hoành Bồ

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 108
Đã truy cập: 2298082