Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh việc thành lập thôn Đảo Trần thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

02/06/2017 17:00
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 5 xem xét, ban hành Nghị quyết về việc thành lập thôn Đảo Trần thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến tham gia đóng góp: phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ Quảng Ninh; Số điện thoại 0203.3635078; Fax: 0203.3836911; Email: Buihungsnv@gmail.com

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 747
Đã truy cập: 1304955