Sở Nội vụ thành lập Đoàn công tác làm việc với các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện Ba Chẽ để kiểm tra, làm rõ nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của bà Trần Thị Thư, trú tại Khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

27/06/2017 12:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4302/UBND-TH5 ngày 15/6/2017 về việc kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị của bà Trần Thị Thư, trú tại khu 2, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, kiến nghị về việc bổ nhiệm ông Tô Văn Tuấn làm Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện không đúng quy định.  

Sở Nội vụ đã thành lập Đoàn công tác do đồng chí Lê Quý Hiệp, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Thanh tra Sở để xem xét, làm rõ đơn phản ánh, kiến nghị của bà Trần Thị Thư. 

Ngày 23/6/2017 Đoàn công tác đã làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc huyện Ba Chẽ (gồm đại diện: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện) để làm rõ các nội dung bà Thư đã nêu trong đơn.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị có liên quan thuộc huyện Ba Chẽ báo cáo, giải trình một số nội dung liên quan đến quy trình bổ nhiệm ông Tô Văn Tuấn làm Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện và quá trình giải quyết đơn kiến nghị của bà Thư, các thành viên Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu để làm rõ các nội dung kiến nghị trong đơn của bà Trần Thị Thư và xác định cụ thể, chính xác trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền thuộc huyện Ba Chẽ trong việc thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm ông Tô Văn Tuấn làm Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện.  

Kết thúc buổi làm việc, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan của huyện Ba Chẽ, ý kiến của các thành viên Đoàn công tác Sở Nội vụ, đồng chí Lê Quý Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thay mặt Đoàn công tác đã đánh giá, kết luận về từng nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của bà Thư. Tiếp theo, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả việc xem xét, giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của bà Thư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

                                        Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

           Đ/c Lê Quý Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kết luận buổi làm việc

Ông Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra Sở trao đổi một số nội dung liên quan đến các nội dung làm việc.

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 123
Đã truy cập: 2298097