Sở Nội vụ tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh

27/06/2017 15:00
Sáng ngày 20/6/2017, tại Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 57/QĐ-SNV ngày 23/5/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ đã tiến hành công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ đối với Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh.   

Tham dự buổi công bố có ông Lê Quý Hiệp, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; ông Đinh Thọ Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ, các thành viên Đoàn Thanh tra, cùng đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức một số phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở Ngoại vụ.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Lê Quý Hiệp - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Thanh tra giới thiệu thành phần Đoàn Thanh tra, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của Sở Ngoại vụ và đơn vị trực thuộc khi được thanh tra cùng một số nội dung khác có liên quan đến quá trình thanh tra…; đồng thời ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 57/QĐ-SNV ngày 23/5/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra công tác nội vụ tại Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi nghe Đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra và trao đổi một số nội dung liên quan đến kế hoạch thanh tra. Ông Đinh Thọ Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ thay mặt lãnh đạo Sở nhất trí với chương trình, kế hoạch thanh tra của Đoàn Thanh tra. Để phục vụ tốt công tác thanh tra của Sở Nội vụ, ngay sau khi nhận được quyết định, kế hoạch thanh tra, Sở Ngoại vụ đã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc được thanh tra chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, báo cáo…liên quan đến các nội dung thanh tra theo đúng kế hoạch thanh tra của Sở Nội vụ. 

Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Quý Hiệp thay mặt Đoàn Thanh tra cám ơn sự quan tâm, phối hợp làm việc của Lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở Ngoại vụ đối với Đoàn đã giúp buổi làm việc đạt kết quả.

Buổi công bố Quyết định thanh tra kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. 

(Theo Kế hoạch Đoàn thanh tra trực tiếp tại các đơn vị từ ngày 20/6/2017 đến hết ngày 22/6/2017. Theo đó, chiều ngày 20/6 thanh tra trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại; ngày 21, 22/6 thanh tra trực tiếp tại Văn phòng Sở).

                               Một số hình ảnh tại buổi công bố Quyết định:

 

Ông Lê Quý Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn Thanh tra trao đổi một số nội dung liên quan đến cuộc thanh tra.

Ông Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng Đoàn thanh tra được sự ủy quyền của Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn quyết định thanh tra.

 

                 Ông Đinh Thọ Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu ý kiến

 

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1176
Đã truy cập: 1486586