Rà soát nhân lực, kiện toàn tổ chức bộ máy các BQL dự án công trình trực thuộc UBND cấp huyện

28/07/2017 10:00
Thực hiện Thông báo Kết luận số 202/TB-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về kết luận tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Chủ tịch các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 14/7/2017. Theo đó, giao “Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương rà soát lại đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng tại Ban quản lý dự án của 14/14 huyện, thị xã, thành phố và đề xuất giải pháp bố trí viên chức làm việc đảm bảo đủ năng lực, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, chức trách được giao; Báo cáo UBND tỉnh trước 20/8/2017”.

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ có Công văn số 1458/SNV-TCBC,TCPCP ngày 26/7/2017 V/v rà soát đội ngũ viên chức, HĐLĐ và kiện toàn tổ chức bộ máy của BQL dự án công trình trực thuộc UBND cấp huyện. Theo đó, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo cụ thể tình hình tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng số lượng người làm việc và đề xuất việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án công trình trực thuộc.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/8/2017./.

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 736
Đã truy cập: 2294784