Hướng dẫn tổ chức thi (xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn

28/07/2017 11:00
Ngày 27/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1462/SNV-CCVC về việc thi (xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Để đảm bảo quyền lợi của viên chức đang công tác tại các vị trí việc làm liên quan đến chuyên ngành y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, trên cơ sở các quy định hiện hành của các Bộ, ngành Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi (xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng Kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; rà soát, tổng hợp và báo cáo cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành nêu trên (tính đến thời điểm xây dựng Kế hoạch thăng hạng).

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào hướng dẫn của Sở Nội vụ, đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xác định đối tượng viên chức đủ điều kiện dự thi và tổng hợp danh sách viên chức đăng ký dự thi thăng hạng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn của Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; rà soát, báo cáo số lượng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và danh sách viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chuyên ngành y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi về Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt trước khi tổ chức thi (xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định.

Phòng Công chức, viên chức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1230
Đã truy cập: 1738401